incl. BTWexcl. BTW
  • 37 cursuslocaties in NL
  • Cursus op locatie
  • 47 cursussen
  • 55.000+ cursisten

Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk

Helaas zijn bedrijfsongevallen en beroepsziekten aan de orde van de dag. Jaarlijks wordt op 28 april de aandacht gevestigd op deze incidenten en wordt er gesproken over het voorkomen en genezen van deze specifieke ongevallen en ziekten.

"Een veilige werkomgeving geeft minder risico op verzuim."

Voorkomen is beter dan genezen

Om deze bedrijfsongevallen en bedrijfsziekten tegen te gaan, is een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) een stap in de goede richting. De RI&E is hét gereedschap dat u inzicht geeft in de risico’s binnen uw organisatie waarmee u tevens voldoet aan de wettelijke verplichting op het gebied van arbeidsomstandigheden.

Ik heb nog geen RI&E. Wat nu?

Kompas Veiligheidsgroep kan deze RI&E voor u uitvoeren en biedt daarbij de handvatten om daadwerkelijk met uw risico’s aan de slag te gaan. Voordat wij beginnen, zullen we ons verdiepen in uw organisatie en de branche waarin u actief bent.

  • Wij voeren een inventarisatie van alle aanwezige risico’s binnen uw organisatie aan de hand van een (branchespecifiek) RI&E instrument, een uitgebreide vragenlijst en een rondgang.
  • Opstellen van een plan van aanpak, waarbij voor elk aanwezig risico een te nemen maatregel wordt aangereikt.
  • Het toetsen van de RI&E door een kerndeskundige. Dit is verplicht wanneer een organisatie over meer dan 25 medewerkers beschikt of wanneer een organisatie geen gebruik kan maken van een ‘erkend’ RI&E instrument.
  • Inhoudelijke ondersteuning na het afronden van de RI&E.

Waar moet mijn werkgever voor zorgen als ik bedrijfshulpverlener ben?

Uw werkgever is verantwoordelijk voor het organiseren van goede scholing en uitrusting voor de BHV’ers. Hierdoor kunt u eerste hulp verlenen bij ongevallen, kleine branden bestrijden en mensen evacueren. U kunt opgeleid worden voor een groot deel van deze taken, bijvoorbeeld voor de evacuatie van het gebouw.

Bijscholing en oefening bedrijfshulpverlening

Als BHV’er moet u regelmatig bijscholing krijgen zodat u uw kennis en vaardigheden op peil kunt houden. Hoe en waar uw werkgever de bijscholing moet regelen, staat niet vermeld in de wet. Hoe vaak u een herhalingscursus volgt, kan dus per organisatie verschillen. Wij adviseren om ieder jaar een BHV-herhalingscursus te volgen van een halve dag. Het is belangrijk voor BHV’ers om regelmatig oefenen. De overheid raadt aan om minimaal 1 keer per jaar een ontruimingsoefening te houden. U kunt door ons een ontruimingsoefening laten organiseren zodat al uw medewerkers getraind worden op een calamiteit.

Uitrusting bedrijfshulpverlening

Uw werkgever dient te zorgen voor een goede uitrusting, zodat u uw taken als BHV’er goed kunt uitoefenen. Denk daarbij aan communicatiemiddelen zoals een pieper of een portofoon en een hesje waarmee u herkenbaar bent als BHV’er.

Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren. Bekijk onze privacyverklaring