incl. BTWexcl. BTW

Oefenvragen april 2021

De oefenvragen voor de maand april staan weer online! Is je kennis omtrent BHV nog actueel? Of ben je wellicht toe aan een opfriscursus?

Een bedrijfspand wordt ontruimd. De aanwezige werknemers en andere personen verlaten het bedrijfspand via de vluchtwegen. Waar zijn de vluchtwegen een voorbeeld van?
De verzamelplaats is een veilige plaats in de buurt van het bedrijfspand, waar alle aanwezige werknemers en andere personen naar toe gaan op het moment dat er wordt ontruimd. Je wordt als BHV’er naar de verzamelplaats gestuurd tijdens een calamiteit. Welke taken heb je als BHV’er?
Wanneer je start met het blussen van een beginnende brand, verwijder je eerst de borgpen uit de brandblusser. Hoe doe je dit?
Wat is het verschil tussen een volledige verbranding en een onvolledige verbranding?
Waarom voer je een noodvervoersgreep uit bij een bewusteloos slachtoffer?
Je start met het reanimeren van een slachtoffer. Je wisselt de borstcompressies af met twee beademingen. Hoe beadem je het slachtoffer?
Antwoorden controleren

Oefenvragen maart 2021

De oefenvragen voor de maand maart staan weer online! Is je kennis omtrent BHV nog actueel? Of ben je wellicht toe aan een opfriscursus?

Om ervoor te zorgen dat werknemers gezond en veilig kunnen werken, moet een werkgever een overzicht opstellen van alle risico’s die in een bedrijf kunnen voorkomen. Wat voor overzicht is dit?
Extreme weersomstandigheden kunnen een gevaarlijke situatie veroorzaken. Wanneer zijn extreme weersomstandigheden een reden om te ontruimen?
Waarom is het verplicht om een pictogram boven een brandblusser te hangen?
Je start met het blussen van een beginnende brand. Na maximaal hoeveel seconden is een kleine brandblusser leeg bij continu gebruik?
Welke pijn is kenmerkend voor een snijwond?
Het slachtoffer heeft een drukkende pijn op de borst, die uitstraalt naar de armen. Je vermoedt een hartinfarct. Wat gebeurt er?
Antwoorden controleren

Wat is het verschil tussen een BHV-plan en ontruimingsplan? 

Wat is het verschil tussen een BHV-plan en ontruimingsplan? 

Als werkgever bent u verantwoordelijk voor de veiligheid van uw werknemers. Niet voor niets zijn organisaties in Nederland dan ook verplicht om een BHV-plan en (meestal) een ontruimingsplan te hebben. Om de situatie voor uw werknemers tijdens een calamiteit zoals brand, een ongeval of ontruiming zo veilig mogelijk te laten verlopen, is de aanwezigheid van een BHV-plan en ontruimingsplan essentieel. Wat is precies het verschil tussen een BHV- plan en ontruimingsplan?

Een BHV-plan en ontruimingsplan hebben ieder hun eigen doel. In een BHV-plan staat beschreven hoe u een veilige werkomgeving creëert voor uw personeel. Hierin worden alle maatregelen benoemt om gevaarlijke situaties zo goed mogelijk te voorkomen.

Een ontruimingsplan geeft antwoord op de vraag hoe men op een veilige en verantwoorde wijze het pand verlaat bij calamiteiten en hoe u daarbij met uw personeel en de buitenwereld communiceert.

Een BHV-organisatie is voor elke werkgever in Nederland verplicht. Een ontruimingsplan is daarentegen alleen wettelijk verplicht wanneer het bedrijf is gevestigd in een pand met een brandmeldinstallatie (BMI), maar er wordt ook gekeken naar de functie van een gebouw, gebruikersoppervlak en het aantal bouwlagen.

Wat is een BHV-plan?

Afhankelijk van de grootte van uw organisatie, moeten er altijd één of meerdere BHV’ers op de werkvloer aanwezig zijn. Een BHV’er verleent hulp bij incidenten binnen uw bedrijf en zorgt ervoor dat letsel en schade bij uw medewerkers zoveel mogelijk wordt voorkomen of beperkt. Een BHV-plan helpt medewerkers goed te handelen tijdens een calamiteit. In een BHV-plan staat beschreven op welke manier de BHV binnen een bedrijf, organisatie of instelling is geregeld. Mogelijke risico’s staan beschreven en maatregelen die de schade van noodgevallen moeten voorkomen of beperken zijn benoemd.

Werkt uw bedrijf met gevaarlijke stoffen, dan moet u in uw BHV-plan een apart hoofdstuk hieraan wijden. U benoemt onder andere hoe deze stoffen worden opgeslagen, welke procedure BHV’ers moeten volgen in het geval van een incident en welke aanvullende opleidingen ze moeten volgen.

Wat is een ontruimingsplan?

Stel het brandalarm gaat af, u ruikt een vreemde geur of het water loopt door de gangen. Dan dient uw personeel zo snel en veilig mogelijk het pand te verlaten. Hoe regelt u dat? Dat is de belangrijkste vraag waarop u antwoord geeft in het ontruimingsplan.

Een ontruimingsplan zorgt ervoor dat uw medewerkers het bedrijfspand in geval van nood zo snel en veilig mogelijk verlaten. Naast een ontruimingsplan is het ook van belang regelmatig een ontruimingsoefening te doen. Een ontruimingsplan en ontruimingsoefening bereiden uw werknemers voor op eventuele calamiteiten. In een ontruimingsplan is vastgelegd hoe uw werknemers op een gestructureerde manier het pand zo veilig mogelijk kunnen verlaten in geval van een ontruiming. De afspraken in het document zijn gemaakt door BHV’ers, medewerkers en de werkgever.

Een BHV-plan of ontruimingsplan opstellen

Kompas Veiligheidsgroep helpt u graag met advies en het vakkundig opstellen van een BHV-plan en ontruimingsplan. Omdat het opstellen van een ontruimingsplan maatwerk is, komen onze specialisten graag uw bedrijfspand inspecteren.

Heeft u vragen over het opstellen van een BHV-plan of ontruimingsplan en hoe Kompas Veiligheidsgroep hierbij kan helpen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Oefenvragen januari 2021

De oefenvragen voor de maand januari staan weer online! Is je kennis omtrent BHV nog actueel? Of ben je wellicht toe aan een opfriscursus?

De veiligheid van een bedrijf bestaat uit drie onderdelen. Waar is de inzet van BHV’ers een voorbeeld van?
Het alarmsignaal van de brandmeldinstallatie gaat af. Je ontvangt direct een melding. Wat voor soort alarmering is dit?
De brandvijfhoek is een uitbreiding van de branddriehoek. Welke twee factoren komen naast zuurstof, brandstof en een ontbrandingstemperatuur voor in de brandvijfhoek?
Wat is een uitgangspunt van de ABCDE-methode?
Het slachtoffer heeft een tweedegraads brandwond. Hoe moet deze brandwond worden gekoeld?
Je gebruikt een AED als hulpmiddel bij het reanimeren van een slachtoffer. Wat doet een AED?
Antwoorden controleren

Oefenvragen december 2020

De oefenvragen voor de maand december staan weer online! Is je kennis omtrent BHV nog actueel? Of ben je wellicht toe aan een opfriscursus?

Wat is je belangrijkste taak als BHV’er tijdens een calamiteit?
Je kerstboom staat in brand. Wat is de brandklasse van een kerstboom en met welke brandblusser kan deze het best worden geblust?
Je bakt oliebollen. De frituurpan vat vlam. Waarom mag je geen water op een frituurbrand gooien?
Wat is voor BHV’ers een reden om te starten met ontruimen?
Het slachtoffer moet braken. Je voert de snelle kantelmethode uit en maakt de mond schoon. Wat is een aandachtspunt?
Je hebt vastgesteld dat het bewusteloze slachtoffer geen normale ademhaling heeft. Wat doe je?
Antwoorden controleren
Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren. Bekijk onze privacyverklaring