incl. BTWexcl. BTW

Oefenvragen juni 2021

De oefenvragen voor de maand juni staan weer online! Is je kennis omtrent BHV nog actueel? Of ben je wellicht toe aan een opfriscursus?

De schadelijke gevolgen van een calamiteit houden niet op na een inzet van de BHV’ers. Je maakt verbandtrommel compleet. Wat voor nazorg is dit?
Het alarmsignaal binnen het bedrijf gaat af. Is dit voor BHV’ers een reden om te starten met het ontruimen van een bedrijf?
Je wordt gealarmeerd omdat er brand is. Wat het grootste gevaar waar je rekening mee houdt?
Je start als BHV’er met het bestrijden van een beginnende brand. Na ongeveer een twintig seconden is de eerste kleine brandblusser leeg. Wat is de volgende stap in de procedure bij brand?
Een slachtoffer is bewusteloos door een vergiftiging, maar heeft nog wel een normale ademhaling. Welke handeling voer je uit?
Wanneer beoordeel je de ademhaling van een slachtoffer met de hoofdkantel-kinliftmethode?
Antwoorden controleren

Oefenvragen april 2021

De oefenvragen voor de maand april staan weer online! Is je kennis omtrent BHV nog actueel? Of ben je wellicht toe aan een opfriscursus?

Een bedrijfspand wordt ontruimd. De aanwezige werknemers en andere personen verlaten het bedrijfspand via de vluchtwegen. Waar zijn de vluchtwegen een voorbeeld van?
De verzamelplaats is een veilige plaats in de buurt van het bedrijfspand, waar alle aanwezige werknemers en andere personen naar toe gaan op het moment dat er wordt ontruimd. Je wordt als BHV’er naar de verzamelplaats gestuurd tijdens een calamiteit. Welke taken heb je als BHV’er?
Wanneer je start met het blussen van een beginnende brand, verwijder je eerst de borgpen uit de brandblusser. Hoe doe je dit?
Wat is het verschil tussen een volledige verbranding en een onvolledige verbranding?
Waarom voer je een noodvervoersgreep uit bij een bewusteloos slachtoffer?
Je start met het reanimeren van een slachtoffer. Je wisselt de borstcompressies af met twee beademingen. Hoe beadem je het slachtoffer?
Antwoorden controleren

Oefenvragen maart 2021

De oefenvragen voor de maand maart staan weer online! Is je kennis omtrent BHV nog actueel? Of ben je wellicht toe aan een opfriscursus?

Om ervoor te zorgen dat werknemers gezond en veilig kunnen werken, moet een werkgever een overzicht opstellen van alle risico’s die in een bedrijf kunnen voorkomen. Wat voor overzicht is dit?
Extreme weersomstandigheden kunnen een gevaarlijke situatie veroorzaken. Wanneer zijn extreme weersomstandigheden een reden om te ontruimen?
Waarom is het verplicht om een pictogram boven een brandblusser te hangen?
Je start met het blussen van een beginnende brand. Na maximaal hoeveel seconden is een kleine brandblusser leeg bij continu gebruik?
Welke pijn is kenmerkend voor een snijwond?
Het slachtoffer heeft een drukkende pijn op de borst, die uitstraalt naar de armen. Je vermoedt een hartinfarct. Wat gebeurt er?
Antwoorden controleren

Waarom juist nu het BHV Certificaat verlengen?

Waarom juist nu het BHV Certificaat verlengen?

Als jouw BHV opleider hebben we een zorgplicht. Daarom informeren we je over de huidige online en praktijk mogelijkheden om jouw BHV kennis op peil te houden en certificaat te verlengen.

Juist nu is een goede BHV organisatie noodzakelijk; voldoende en goed opgeleide BHV’ers zijn van groot belang. Een brand, ongeval of andere calamiteit laat zich immers niet tegenhouden door het corona virus. Uitstellen van jouw BHV cursus is dus geen optie.

Wat zeggen onze adviseurs?

Met de door ons zelf ontwikkelde, online leeroplossingen is het mogelijk om jouw BHV kennis op peil te houden en zelfs te vergroten. We zijn er trots op dat er voor iedereen een passende oplossing is. Uiteraard is er ook interactie mogelijk met onze instructeurs.

Sinds maart vorig jaar hebben al meer dan 25.000 cursisten naar volle tevredenheid gebruik gemaakt van één van onze online leeroplossingen!

Waarom juist nu jouw BHV certificaat verlengen?

  • Waarborg de veiligheid voor jouw collega’s en andere aanwezige personen.
  • Hierdoor kun je je direct na de lockdown focussen op jouw werkzaamheden en ben je geen tijd meer kwijt aan jouw BHV opleiding.
  • We horen steeds vaker dat er juist nu tijd is om opgeleid te worden.
  • Het aantal op te leiden cursisten loopt landelijk op, er ontstaat naar verwachting een enorme piek in de vraag naar cursussen. Voorkom dat je straks niet op tijd opgeleid bent.

Wat ons betreft genoeg redenen om nu gebruik te maken van één van onze (online) leeroplossingen.

Ook het volgen van een opleiding op jouw locatie is nog steeds geheel coronaproof mogelijk. Praktijkcursussen mogen echter alleen plaatsvinden indien de veiligheid of de continuïteit van jouw bedrijf in het gedrang komt. 

Benieuwd naar de exacte inhoud van onze leeroplossingen?
Of wil je direct gebruik maken van onze mogelijkheden, neem dan contact met ons op: info@kompasoud.prodeconstructie.nl of bel 024-371 75 65.

Zijn er binnen jouw organisatie specifieke afspraken over het volgen van opleidingen, dan verzoeken wij vriendelijk deze te volgen.

Oefenvragen februari 2021

De oefenvragen voor de maand februari staan weer online! Is je kennis omtrent BHV nog actueel? Of ben je wellicht toe aan een opfriscursus?

Je kunt als BHV’er veel leren van een calamiteit. Waarom is het belangrijk om een calamiteit na te bespreken?
Er ontstaat een beginnende brand in een bedrijf. Hoe alarmeer je?
Wanneer je als BHV’er de procedure van een ontruiming niet kent, is het belangrijk deze ontruimingsprocedure te bekijken. Waar kun je de ontruimingsprocedure vinden?
Er zijn verschillende soorten brandblussers. Wat is de blussende werking van een CO2-blusser?
Hoe noemen we de noodvervoersgreep, waarmee een slachtoffer naar een veilige situatie wordt verplaatst?
Je start met het reanimeren van een slachtoffer. Wat voor tempo houd je aan voor het geven van borstcompressies?
Antwoorden controleren

Wat is het verschil tussen een BHV-plan en ontruimingsplan? 

Wat is het verschil tussen een BHV-plan en ontruimingsplan? 

Als werkgever bent u verantwoordelijk voor de veiligheid van uw werknemers. Niet voor niets zijn organisaties in Nederland dan ook verplicht om een BHV-plan en (meestal) een ontruimingsplan te hebben. Om de situatie voor uw werknemers tijdens een calamiteit zoals brand, een ongeval of ontruiming zo veilig mogelijk te laten verlopen, is de aanwezigheid van een BHV-plan en ontruimingsplan essentieel. Wat is precies het verschil tussen een BHV- plan en ontruimingsplan?

Een BHV-plan en ontruimingsplan hebben ieder hun eigen doel. In een BHV-plan staat beschreven hoe u een veilige werkomgeving creëert voor uw personeel. Hierin worden alle maatregelen benoemt om gevaarlijke situaties zo goed mogelijk te voorkomen.

Een ontruimingsplan geeft antwoord op de vraag hoe men op een veilige en verantwoorde wijze het pand verlaat bij calamiteiten en hoe u daarbij met uw personeel en de buitenwereld communiceert.

Een BHV-organisatie is voor elke werkgever in Nederland verplicht. Een ontruimingsplan is daarentegen alleen wettelijk verplicht wanneer het bedrijf is gevestigd in een pand met een brandmeldinstallatie (BMI), maar er wordt ook gekeken naar de functie van een gebouw, gebruikersoppervlak en het aantal bouwlagen.

Wat is een BHV-plan?

Afhankelijk van de grootte van uw organisatie, moeten er altijd één of meerdere BHV’ers op de werkvloer aanwezig zijn. Een BHV’er verleent hulp bij incidenten binnen uw bedrijf en zorgt ervoor dat letsel en schade bij uw medewerkers zoveel mogelijk wordt voorkomen of beperkt. Een BHV-plan helpt medewerkers goed te handelen tijdens een calamiteit. In een BHV-plan staat beschreven op welke manier de BHV binnen een bedrijf, organisatie of instelling is geregeld. Mogelijke risico’s staan beschreven en maatregelen die de schade van noodgevallen moeten voorkomen of beperken zijn benoemd.

Werkt uw bedrijf met gevaarlijke stoffen, dan moet u in uw BHV-plan een apart hoofdstuk hieraan wijden. U benoemt onder andere hoe deze stoffen worden opgeslagen, welke procedure BHV’ers moeten volgen in het geval van een incident en welke aanvullende opleidingen ze moeten volgen.

Wat is een ontruimingsplan?

Stel het brandalarm gaat af, u ruikt een vreemde geur of het water loopt door de gangen. Dan dient uw personeel zo snel en veilig mogelijk het pand te verlaten. Hoe regelt u dat? Dat is de belangrijkste vraag waarop u antwoord geeft in het ontruimingsplan.

Een ontruimingsplan zorgt ervoor dat uw medewerkers het bedrijfspand in geval van nood zo snel en veilig mogelijk verlaten. Naast een ontruimingsplan is het ook van belang regelmatig een ontruimingsoefening te doen. Een ontruimingsplan en ontruimingsoefening bereiden uw werknemers voor op eventuele calamiteiten. In een ontruimingsplan is vastgelegd hoe uw werknemers op een gestructureerde manier het pand zo veilig mogelijk kunnen verlaten in geval van een ontruiming. De afspraken in het document zijn gemaakt door BHV’ers, medewerkers en de werkgever.

Een BHV-plan of ontruimingsplan opstellen

Kompas Veiligheidsgroep helpt u graag met advies en het vakkundig opstellen van een BHV-plan en ontruimingsplan. Omdat het opstellen van een ontruimingsplan maatwerk is, komen onze specialisten graag uw bedrijfspand inspecteren.

Heeft u vragen over het opstellen van een BHV-plan of ontruimingsplan en hoe Kompas Veiligheidsgroep hierbij kan helpen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Oefenvragen januari 2021

De oefenvragen voor de maand januari staan weer online! Is je kennis omtrent BHV nog actueel? Of ben je wellicht toe aan een opfriscursus?

De veiligheid van een bedrijf bestaat uit drie onderdelen. Waar is de inzet van BHV’ers een voorbeeld van?
Het alarmsignaal van de brandmeldinstallatie gaat af. Je ontvangt direct een melding. Wat voor soort alarmering is dit?
De brandvijfhoek is een uitbreiding van de branddriehoek. Welke twee factoren komen naast zuurstof, brandstof en een ontbrandingstemperatuur voor in de brandvijfhoek?
Wat is een uitgangspunt van de ABCDE-methode?
Het slachtoffer heeft een tweedegraads brandwond. Hoe moet deze brandwond worden gekoeld?
Je gebruikt een AED als hulpmiddel bij het reanimeren van een slachtoffer. Wat doet een AED?
Antwoorden controleren

Oefenvragen december 2020

De oefenvragen voor de maand december staan weer online! Is je kennis omtrent BHV nog actueel? Of ben je wellicht toe aan een opfriscursus?

Wat is je belangrijkste taak als BHV’er tijdens een calamiteit?
Je kerstboom staat in brand. Wat is de brandklasse van een kerstboom en met welke brandblusser kan deze het best worden geblust?
Je bakt oliebollen. De frituurpan vat vlam. Waarom mag je geen water op een frituurbrand gooien?
Wat is voor BHV’ers een reden om te starten met ontruimen?
Het slachtoffer moet braken. Je voert de snelle kantelmethode uit en maakt de mond schoon. Wat is een aandachtspunt?
Je hebt vastgesteld dat het bewusteloze slachtoffer geen normale ademhaling heeft. Wat doe je?
Antwoorden controleren

Oefenvragen november 2020

De oefenvragen voor de maand november staan weer online! Is je kennis omtrent BHV nog actueel? Of ben je wellicht toe aan een opfriscursus?

Wie is er eindverantwoordelijke voor de BHV-organisatie?
Het wordt aangeraden om een mobiele telefoon op de luidspreker te zetten wanneer de professionele hulpverlening wordt gealarmeerd. Waarom is dit raadzaam?
De nooduitgangen van een bedrijf zijn een onderdeel van de vluchtroute tijdens een ontruiming. Wat is een aandachtspunt voor de nooduitgangen?
Wat is het principe van blussen, gekeken naar de branddriehoek?
Het slachtoffer kan plotseling niet meer praten en grijpt met uitpuilende ogen naar zijn keel. De hoest is zacht en stil. Welke handeling voer je eerst uit?
Shock is een letsel met gevolgen voor de circulatie van het slachtoffer. Wat is shock?
Antwoorden controleren

Oefenvragen oktober 2020

De oefenvragen voor de maand oktober staan weer online! Is je kennis omtrent BHV nog actueel? Of ben je wellicht toe aan een opfriscursus?

Het BHV-plan is een onderdeel van de bedrijfsnoodorganisatie. Welke informatie is in het BHV-plan vastgelegd?
Je hebt als BHV’er een zogenaamde ‘voorpostfunctie’. Wat wordt er bedoeld met een voorpostfunctie?
Transparantverlichting is een hulpmiddel tijdens een ontruiming. Wat geeft transparantverlichting aan?
Wat wordt er op iedere brandblusser met een pictogram aangegeven?
Het verplaatsen van een slachtoffer probeer je te beperken. Waarom moet eerste hulp zo veel mogelijk op de plaats van het ongeluk worden verleend?
Waarom leg je een bewusteloos slachtoffer met een normale ademhaling in de stabiele zijligging?
Antwoorden controleren
Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren. Bekijk onze privacyverklaring