incl. BTWexcl. BTW

Consultancy

Consultancy

De Arbowet verplicht iedere werkgever tot het organiseren van bedrijfshulpverlening. De manier waarop de bedrijfshulpverlening is georganiseerd en de maatregelen die zijn getroffen moeten zijn vastgelegd en gecommuniceerd in de onderneming. Het is van belang dat uw BHV-organisatie in geval van een incident of calamiteit goed functioneert. Een incident of calamiteit heeft vaak rechtstreeks invloed op de continuïteit van de organisatie/bedrijfsvoering.

Het vastleggen van de risico’s en maatregelen gebeurt in een RI&E, BHV plan en ontruimingsplan. Deze plannen vormen de basis voor de BHV organisatie. Kompas kan deze plannen maken voor uw onderneming en ook de complete BHV organisatie opzetten.

Om een goed arbobeleid te kunnen vormgeven moet u als werkgever een overzicht opstellen van alle risico’s die in het bedrijf voor kunnen komen. Met een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) kan het bedrijf gestructureerd de risico’s aanpakken om zo de kans op arbeidsgerelateerde ongevallen en gezondheidsklachten tot een minimum te beperken.
Ondanks alle zorg die aan preventie van ongevallen binnen de organisaties wordt besteed, is het nooit uit te sluiten dat zich toch situaties kunnen voordoen die een (groot) risico kunnen betekenen voor mensen, goederen en/of het milieu. Het is van belang dat er is nagedacht over de eventueel te nemen technische voorzieningen en organisatorische maatregelen in geval van een noodsituatie. Deze maatregelen dienen vastgelegd te worden in een BHV-plan.
In een ontruimingsplan staan de procedures die tijdens een calamiteit dienen te worden uitgevoerd, om er voor te zorgen dat er zo veel mogelijk mensen het gebouw veilig kunnen verlaten. Daarnaast is een ontruimingsplan een middel om te zien wat er verwacht wordt van de BHV’ers bij bijvoorbeeld een brand, bommelding, ontruiming of stroomuitval. Een ontruimingsplan speelt een grote rol tijdens de voorbereiding op eventuele calamiteiten en is hierdoor van cruciaal belang bij een echte evacuatie.
In een ontruimingsplan staan de procedures die tijdens een calamiteit dienen te worden uitgevoerd, om er voor te zorgen dat er zo veel mogelijk mensen het gebouw veilig kunnen verlaten. Daarnaast is een ontruimingsplan een middel om te zien wat er verwacht wordt van de BHV’ers bij bijvoorbeeld een brand, bommelding, ontruiming of stroomuitval. Een ontruimingsplan speelt een grote rol tijdens de voorbereiding op eventuele calamiteiten en is hierdoor van cruciaal belang bij een echte evacuatie.

Wanneer een werkgever de bedrijfshulpverlening niet (voldoende) heeft georganiseerd, kan en zal de inspectie SZW een boete opleggen. Zij zal daarbij geen rekening houden hoe groot of klein de organisatie is! Boetes voor het niet regelen van de BHV hebben betrekking op artikel 3, lid 1, paragraaf e, en artikel 15 uit de Arbowet. Op www.zelfinspectie.nl kun je zelf nagaan wat mogelijke boetes kunnen zijn. Om een voorbeeld te geven:

Het ontbreken van een arbobeleid kost je bij het constateren hiervan (de eerste keer) € 3.000. Dit bedrag wordt vermenigvuldigd wanneer dit de tweede keer is dat dit wordt geconstateerd en verdrievoudigd wanneer het om de 2e herhaling gaat of bij een ernstige overtreding. Wanneer een medewerker hierdoor in het ziekenhuis komt wordt de factor 4 aangehouden en bij het overlijden van deze persoon x 5 gedaan.

Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren. Bekijk onze privacyverklaring